Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Fazy gojenia

Regeneracja nabłonka oraz naprawa tkanki łącznej skóry to efekt wspólnego działania krwinek, komórek immunologicznych i różnych tkanek. Jest to proces stopniowego zdrowienia, dobrze zorganizowany pod względem biologicznym i czasowym, w tak zwanych fazach gojenia się rany.

Niezależnie od rodzaju rany i zakresu utraty tkanek każde gojenie się rany przebiega w fazach łączących i wzajemnie zazębiających się w czasie. Podział na fazy obejmuje tylko zasadnicze zmiany morfologiczne w przebiegu procesów naprawy i nie odzwierciedla ich kompleksowości. Zwykle dokonuje się podziału na trzy lub cztery fazy gojenia się rany, przy czym w poniższym opisie zastosowano podział trójfazowy:

 

  • faza zapalna, czyli wysiękowa, w której następuje zatrzymanie krwawienia i oczyszczenie rany,

 

 

 

Te trzy fazy gojenia się rany określa się także jako fazy oczyszczania, ziarninowania i naskórkowania.

 

Zapalna      Rozrostu         Różnicowania

Fazy gojenia

 

Schemat przebiegu fizjologicznego gojenia się rany. W idealnej sytuacji brakująca tkanka zastępowana jest w ranie funkcjonalną tkanką bliznowatą w wyniku wzajemnie powiązanych procesów, takich jak krzepnięcie krwi, zapalenie i rozkład tkanek martwiczych, tworzenie nowych naczyń, budowa tkanki ziarninowej, pokrywanie nabłonkiem oraz dojrzewanie