Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Zasady leczenia ran przewlekłych

Rana przewlekła jest w swej istocie raną gojącą się wtórnie, wymagającą zamknięcia poprzez budowę tkanki. Jeżeli proces ten wymaga więcej niż ośmiu tygodni, ranę klasyfikuje się jako przewlekłą. Przejście rany ostrej w przewlekłą może nastąpić w każdej fazie gojenia. W większości rany przewlekłe są następstwem postępującego niszczenia tkanek w wyniku schorzeń naczyń różnego pochodzenia, takich jak żylne lub tętnicze zakłócenia dopływu krwi, cukrzyca, miejscowe uszkodzenia uciskowe, uszkodzenia popromienne lub guzy.

Leczenie ran przewlekłych o różnym pochodzeniu stawia najwyższe wymogi w zakresie postępowania terapeutycznego. Wynika to stąd, że nie znamy wielu procesów, które w wystarczającym stopniu mogłyby wyjaśnić obserwowane nieprawidłowe mechanizmy komórkowe., Wykorzystując aktualną wiedzę na temat fizjologicznych mechanizmów gojenia się ran, możemy jednak coraz bardziej ingerować także w te zakłócone procesy gojenia.

Zgodnie z definicją mianem rany przewlekłej określa się ranę gojącą się wtórnie, która mimo stosownego leczenia przyczynowego nie wykazuje tendencji do gojenia się w ciągu ośmiu tygodni. Rany ostre mogą się zawsze przekształcić w rany przewlekłe, na przykład w wyniku nierozpoznania rozwijających się zakażeń lub nieodpowiedniego pierwotnego zaopatrzenia rany. Jednak w większości przypadków rany przewlekłe stanowią ostatnie stadium postępującego niszczenia tkanek, które spowodowane jest żylnymi, tętniczymi bądź związanymi z przemianą materii chorobami naczyń, uszkodzeniami uciskowymi, uszkodzeniami popromiennymi lub nowotworami.

 

Przykłady owrzodzeń goleni

Przykłady ran przewlekłych: owrzdzenie mieszane spowodowane przewlekłą niewydolnością żylną i niedrożnością tętnic obwodowych (u góry) oraz owrzodzenie żylne, będące wynikiem zespołu pozakrzepowego (na dole).

 

Dlatego też z powodu ran przewlekłych cierpią głównie ludzie starsi, a starzenie się społeczeństwa doprowadzi do dalszego, wyraźnego wzrostu liczby przypadków ran przewlekłych. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga z jednej strony zintensyfikowania działań profilaktycznych, a z drugiej strony wprowadzenia systemu leczenia ran wykorzystującego najnowsze osiągnięcia naukowe i nowoczesne procedury.