Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Refundacja opatrunków specjalistycznych

Akty prawne

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), oraz Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) mamy prawo przepisać pacjentowi wyrób medyczny, tu opatrunek specjalistyczny znajdujący sie na aktualnej liście produktów refundacyjnych.

 

Wskazania:

 

 

 • Przewlekłe owrzodzenie (rana nie gojąca się przez okres minimum 6 tygodni pomimo zastosowania właściwego leczenia)
 • Pęcherzyca EB (Epidermolysis Bullosa)

 

Refundacji podlegają:

 

 • Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym.
 • Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych (dla których wydano decyzję administracyjną o objęciu refundacją) pod warunkiem że przepisana dawka leku jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej, stosowanej doustnie.
 • Leki niedopuszczone do obrotu w Polsce, sprowadzane z zagranicy w ramach importu docelowego.
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezgłoszone i niewprowadzone do obrotu na terenie Polski, np. preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

 

Kiedy produkt może byc objęty refundacją:

 

 • Jeśli jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie.
 • Jeśli jest dostępny na rynku.
 • Jeśli posiada kod identyfikacyjny EAN (Europejski Kod Towarowy) lub inny unikalny kod (odpowiadający kodowi EAN), który umożliwia odróżnienie przedmiotu refundacji od innych produktów.

 

Kto ma prawo do refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:

 

 

 • Osoby ubezpieczone.
 • Osoby inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie, które mieszkają w Polsce i spełniają kryterium dochodowe.
 • Osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby mieszkające w Polsce, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu.

Osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, korzystają ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach i umowach międzynarodowych.

 

Wzór recepty:

Wzór recepty.pdf [1.2Mb]

 

Aktualny cennik opatrunków refundowanych:

Cennik dla pacjenta 10.01.2019.pdf [785.1Kb]

 

Aktualne Obwieszczenie Ministra Zdrowia:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/13/

Załącznik do obwieszczenia:

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/solr-zalacznik-do-obwieszczenia-1.pdf