Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB
HydroClean plus cavity

Zastosowanie:

Hydroaktywny opatrunek specjalistyczny z unikatowym mechanizmem płucząco absorpcyjnym oraz antydrobnoustrojową substancją PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny). Opatrunek likwiduje wszystkie znane miejscowe przeszkody w procesie gojenia ran chronicznych: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, zapewnia właściwe wilgotne środowisko w obrębie rany, niszczy biofilm oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Zastosowanie opatrunku HydroClean plus cavity na zanieczyszczoną ranę przewlekłą pozwala obniżyć poziom aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrkomórkowej w łożysku rany, usunąć zalegające warstwy nekrotyczne, pochłonąć nadmierną ilość wysięku oraz doprowadzić właściwą, terapeutyczną wilgoć w obręb rany. Oprócz tego opatrunek absorbuje treści białkowe, w tym wszelkie drobnoustroje budujące biofilm oraz obniża poziom współczynnika pH do wartości fizjologicznej. HydroClean plus ma zastosowanie do głębokich, szczelinowych, podminowanych ran niegojących się, zanieczyszczonych tkanką nekrotyczną, z krytyczną kolonizacją drobnoustrojową; również we współpracy z terapią kompresyjną.


Charakterystyka:
•HydroClean plus cavity, opatrunek aktywowany płynem Ringera z zawartością antydrobnoustrojowej substancji PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny)
•Pozwala obniżyć koszty terapii ran przewlekłych, ryzyko powikłań oraz zwiększa komfort pacjenta - opatrunek może pozostać na ranie do 3 dni
•W jałowych opakowaniach po 1 sztuce
•Do ran głębokich, szczelinowych, podminowanych, wymaga opatrunku wtórnego, mocowany plastrem, opaską mocującą bądź rękawem opatrunkowym


HydroClean plus cavity

 

Czytaj więcej

Dobór opatrunku pod względem stanu rany
Inna klasyfikacja produktu
Budowa: Hydropolimerowe
Fazy gojenia rany: Oczyszczanie, Ziarninowanie