Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB
HydroClean advance
Hydroaktywny opatrunek specjalistyczny z unikatowym mechanizmem płucząco absorpcyjnym przeznaczony szczególnie do niewielkich ran o regularnym kształcie. Opatrunek likwiduje wszystkie znane miejscowe przeszkody w procesie gojenia ran chronicznych: przywraca równowagę biochemiczną w łożysku rany, umożliwia usunięcie obciążenia nekrotycznego, zapewnia właściwe wilgotne środowisko w obrębie rany, niszczy biofilm oraz obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego. Zastosowanie opatrunku HydroClean advance na zanieczyszczoną ranę przewlekłą pozwala obniżyć poziom aktywnych metaloprotein a z macierzy zewnątrkomórkowej w łożysku rany, usunąć zalegające warstwy nekrotyczne, pochłonąć nadmierną ilość wysięku oraz doprowadzić właściwą, terapeutyczną wilgoć w obręb rany. Oprócz tego opatrunek absorbuje treści białkowe, w tym wszelkie drobnoustroje budujące biofilm oraz obniża poziom współczynnika pH do wartości fizjologicznej. HydroClean advance ma zastosowanie do niewielkich, powierzchniowych ran niegojących się, zanieczyszczonych tkanką nekrotyczną, z krytyczną kolonizacją drobnoustrojową; również we współpracy z terapią kompresyjną. HydroClean advance
Czytaj Więcej
Dobór opatrunku pod względem stanu rany
Inna klasyfikacja produktu
Budowa: Hydropolimerowe
Fazy gojenia rany: Oczyszczanie, Ziarninowanie