Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB
Sorbalgon

Zastosowanie

Zaopatrywanie wszelkich ran, w tym szcze­gólnie ran głębokich, szczelinowych,
ost­rych i przewlekłych oraz klinicznie zakażo­nych, znajdujących się w fazie
oczyszcza­nia i ziarninowania. Typowe dziedziny za­stosowania to: owrzodzenia
podudzia, odleżyny, zgorzel cukrzycowa, ropnie, czy­raki, karbunkuły, oparzenia
oraz trudne do opatrywania rany w traumatologii chirurgii nowotworowej.

Charakterystyka

 • Opatrunek z włókien alginianów wapnia;
 • Miękkie włókna opatrunku przeksz­tałcają się w ranie w wilgotny żel,
  stwarzający korzystny dla procesu gojenia mikroklimat;
 • Drobnoustroje są wychwytywane z rany i zamykane w strukturze opa­trunku;
 • Zapewnia skuteczne oczyszczanie rany również w przypadku ran głębokich;
 • Przyspiesza powstawanie ziarniny;
 • Nie przywiera do powierzchni rany, umożliwiając bezbolesne zmiany
  opatrunków;
 • W opakowaniach jałowych po 1 szt.

Sorbalgon

Dobór opatrunku pod względem stanu rany
Inna klasyfikacja produktu
Budowa: Alginianowe
Fazy gojenia rany: Oczyszczanie