Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB
PermaFoam

Zastosowanie

Nie objęte zakażeniem rany trudno gojące się (np. owrzodzenia podudzi, odleżyny,
zgorzel cukrzycowa) z wysiękiem od obfitego do umiarkowanego, znajdujące się w
końco­wym etapie fazy oczyszczania oraz na etapie budowania nowej tkanki,
oparzenia do stop­nia 2a.Idealne rozwiązanie dla zaopatrywania owrzodzeń podudzi
w kombinacji z terapią kompresyjną. Opatrunek okrągły o średnicy 6 cm jest doskonały
do zaopatrywania niewielkich owrzodzeń w obszarach trudnych do zaopatrzenia,
jak np. kostka.

Charakterystyka

 • Hydroaktywny opatrunek piankowy;
 • Specjalna struktura porów warstwy chłonnej umożliwia szybkie
  odprowa­dzenie wydobywających się z rany wydzielin i szczątków
  komórek oraz ich zablokowanie w górnej warstwie opatrunku;
 • Minimalizuje ryzyko wystąpienia ma­ceracji skóry wokół rany;
 • Bardzo wysoki potencjał retencyjny -prawie 90% wchłoniętych płynów zostaje
  zatrzymane w strukturze opa­trunku przy zastosowaniu standardo­wej terapii
  uciskowej tj. ok. 42 mm Hg -jest więc szczególnie polecany do zastosowania
  w połączeniu z te­rapią uciskową w przypadku owrzo­dzeń podudzia;
 • Przyspiesza powstawanie ziarniny;
 • Nie przywiera do powierzchni rany, umożliwiając bezbolesne zmiany opa­trunków;
 • Dzięki dużej elastyczności dopaso­wuje się do kształtów oraz ruchów ciała;
 • W opakowaniach jałowych po 1 szt.

PermaFoam

PermaFoam - więcej o produkcie
Dobór opatrunku pod względem stanu rany
Inna klasyfikacja produktu
Budowa: Piankowe
Fazy gojenia rany: Oczyszczanie, Ziarninowanie