Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Rodzaje ran

Kliknij w obrazek, aby się dowiedzieć jak ją leczyć ranę.
Rany termiczne i chemiczne powstają przez oddziaływanie gorąca i zimna, promieniowania uszkadzającego tkanki, kwasów lub ługów. W zależności od czasu i intensywności oddziaływania poszczególnych czynników oraz wysokości temperatury powstają uszkodzenia tkanek różnego rodzaju. Podział oparzeń i odmrożeń na trzy lub cztery stopnie służy ocenie prognostycznej i zaplanowaniu leczenia.

Do najpowszechniejszych dolegliwości należą zmiany i choroby żylne. Ocenia się, że na owrzodzenie podudzia pochodzenia żylnego cierpi około dwóch milionów Polaków. Problem ten najczęściej dotyczy ludzi starszych po 50 roku życia, ale choroba rozpoczyna się już we wczesnej młodości, kiedy to po raz pierwszy pojawiają się żylaki.
Diabetes mellitus jest przewlekłym zaburzeniem przemiany węglowodanowej, które przybrało rozmiary niemal światowej epidemii. Według danych Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (IDF) już ponad 371 milionów ludzi cierpi na świecie z powodu cukrzycy.
Odleżynę definiuje się jako uszkodzenie skóry w wyniku utrzymującego się miejscowego działania uciskowego. Powstawanie odleżyny można opisać następująco: podczas siedzenia lub leżenia ciało ludzkie wywiera nacisk na powierzchnię ciała, która z kolei uciska położoną nad nią powierzchnię skóry. Wielkość tego ucisku zależna jest od indywidualnej twardości danej powierzchni, jednak zwykle przewyższa fizjologiczne tętnicze ciśnienie włośniczkowe wynoszące 25-35 mm Hg.