Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Czynniki usposabiające

Zakażenie jest procesem kompleksowym, na który ma wpływ wiele czynników usposabiających. Kluczowe znaczenie dla wszczęcia postępowania z zakażeniem mają przede wszystkim takie jego cechy jak: rodzaj zakażenia, chorobotwórczość, zjadliwość oraz ilość uczestniczących zarazków. W ranie zarazki znajdują określone środowisko, zgodne w mniejszym lub większym stopniu z ich warunkami życia. Dlatego kolejnymi istotnymi czynnikami usposabiającymi są: stan rany (stopień zanieczyszczenia, zakres zniszczenia tkanki, przepływ krwi itp.), jej wiek, a także geneza. Szczególnie ważne jest, jak szybko w zależności od stanu rany mogą się uruchomić miejscowe mechanizmy obronne i jak dalece są one skuteczne.
To z kolei zależy od ogólnego stanu odporności danego organizmu. Na odpowiedź immunologiczną negatywny wpływ wywierają takie czynniki, jak: osłabiony już układ odpornościowy, słaby stan ogólny, określone choroby przemiany materii, nowotwory złośliwe, podeszły wiek, nieprawidłowe odżywienie. Wszystko to stwarza dodatkowe, korzystne warunki dla rozwoju drobnoustrojów w ranie.