Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Dawka czynników chorobotwórczych - ujawnienie się zakażenia

Każda rana, także tak zwana aseptyczna rana operacyjna, jest siedliskiem zarazków. Jednak obecność bakterii na ranie nie jest jednoznaczna z zakażeniem rany, lecz określana mianem zanieczyszczenia. Endogenne mechanizmy obronne często potrafią uporać się z drobnoustrojami, w związku z czym do zakażenia nie dochodzi. O zakażeniu można mówić dopiero wtedy, kiedy bakterie wtargną w głąb rany, tam się rozmnożą, a ich toksyny uszkodzą tkankę i wywołają reakcje zapalne.

Bakterie rozmnażają się przez podział. Pomijając zarazki o dużej zjadliwości, rozmnażanie bakterii nie rozpoczyna się od razu po ich wtargnięciu do rany, ponieważ potrzebują one kilku godzin na dostosowanie się do nowej pożywki. Czas wylęgania, w którym ilość bakterii szybko wzrasta, wynosi ogólnie od ośmiu do dziesięciu godzin.

 

Rozmnażanie sie bakterii W korzystnym środowisku i w optymalnej temperaturze szybkość podziału (czas generowania) dla wielu bakterii wynosi od 20 do 30 minut. Ilustracja przedstawia teoretyczne rozmnażanie pojedynczej bakterii po czterech, ośmiu i dziesięciu godzinach, przy czasie generowania wynoszącym 20 minut.

 

Ważna jest tu także ilość zarazków dostających się do rany, czyli ich dawka. Im więcej bakterii wtargnie do rany, tym większe prawdopodobieństwo, że dojdzie do zakażenia. Pomiary na standaryzowanych próbkach wykazały, że aby nastąpiło zakażenie rany, musi występować 104 ropotwórczych paciorkowców na 1 mm3 lub 105-106 bakterii gronkowca złocistego na 1 mm3. W zależności od stanu klinicznego można więc przyjąć, że zakażeniem wymagającym leczenia jest mniej więcej ilość 105 bakterii na 1 mm3 tkanki.

Przy sporządzaniu wymazu z rany najważniejsze dla uzyskania rzetelnego wyniku jest zastosowanie prawidłowej techniki. Wymazy należy pobierać z głębi i brzegów rany, ponieważ w tych miejscach występują skupiska zarazków.