Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Reakcja zapalna

Zapalenie jest kompleksową reakcją obronną organizmu na działanie najprzeróżniejszych urazów pochodzenia mechanicznego, fizycznego, chemicznego i bakteryjnego. Ma ono na celu wyeliminowanie lub unieczynnienie szkód, oczyszczenie tkanki oraz stworzenie warunków do uruchomienia procesów rozrostu.

 

Zapalenie

Rany zapalne z wyraźnym objawem zaczerwienienia; u góry: oparzenie, u dołu: szew operacyjny po zabiegu chirurgii naczyniowej.

 

Oznacza to, że reakcje zapalne występują w każdej ranie, także w ranie zamkniętej z nieuszkodzoną powierzchnią skóry. Są jednak silniejsze w wypadku otwartych, zanieczyszczonych bakteryjnie ran skóry, które wymagają wyeliminowania znajdujących się w nich drobnoustrojów oraz usunięcia detrytu i ciał obcych.

Zapalenie charakteryzują cztery objawy: zaczerwienienie (rubor), ciepło (calor), obrzmienie (tumor) i ból (dolor). Zwężone po zranieniu tętniczki rozszerzają się pod wpływem aktywnych substancji naczyniowych, takich jak histamina, serotonina i kinina. Prowadzi to do zwiększenia przepływu krwi w okolicy rany i uaktywnienia miejscowej przemiany materii, która jest niezbędna do naprawy szkód. Objawem klinicznym tego procesu jest zaczerwienienie i wzrost temperatury wokół okolicy zapalnej.

W wyniku rozszerzenia naczyń następuje jednocześnie zwiększenie przepuszczalności naczyń z większym wysiękiem osocza krwi do tkanki śródmiąższowej. Do pierwszego wysięku dochodzi mniej więcej po dziesięciu minutach od powstania rany, drugi występuje od jednej do dwóch godzin później. Powstaje widoczny obrzęk, który powodowany jest ponadto przez spowolnienie krążenia krwi oraz miejscową kwasicę (przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej w kierunku kwasowym) w okolicy rany. Obecnie zakłada się, że w wyniku miejscowej kwasicy nasilają się procesy kataboliczne, a przez zwiększenie ilości płynu tkankowego rozcieńczane są toksyczne produkty rozpadu komórek i bakterii.

W wyniku odsłonięcia zakończeń nerwów oraz obrzmienia, a także działania określonych produktów zapalenia, takich jak bradykinina, powstaje ból w okolicach rany. Konsekwencją silnego bólu może być ograniczenie czynnościowe (functio laesa).