Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Makrofagi i ich rola

Obecnie nie ma wątpliwości, że gojenie się rany nie jest możliwe bez funkcjonowania makrofagów. Większość z nich wywodzi się z hematogennych monocytów, których zróżnicowanie i uaktywnienie w makrofagi odbywa się w okolicy rany. Komórki te, zwabione chemotaktycznymi bodźcami toksyn bakteryjnych i uaktywnione przez obojętnochłonne granulocyty, przemieszczają się zwartymi szeregami z krążącej krwi do rany. W działalności fagocytującej, będącej najwyższym stopniem aktywności tych komórek, makrofagi nie ograniczają się do bezpośredniego atakowania drobnoustrojów, lecz wspomagają również przekazywanie antygenów do limfocytów. Przejęte i częściowo zbudowane przez makrofagi antygeny prezentowane są limfocytom w rozpoznawalnej dla nich formie.

 

Makrofagi i E.Cola

Makrofagi podczas fagocytozy bakterii E. coli.

 

 

Poza tym makrofagi wydzielają wspierające zapalenie cytokiny (interleukinę-1, IL-2 i tumor necrosis factor α, TNF-α ) oraz różne czynniki wzrostu (BFGF - basis fibroblast growth factor, EGF - epidermal growth factor, PDGF - platelet-derived growth factor, TGF-α i -ß - transforming growth factor α i ß).

Tymi czynnikami wzrostu są polipeptydy, które mają różnorodny wpływ na komórki uczestniczące w gojeniu się rany: wabią one komórki, wspierając ich przekształcanie i napływ w okolicę rany (chemotaksja), oraz pobudzają komórki do rozrostu.

 

Rola makrofagów Rola i wpływ makrofagów w procesie gojenia się rany