Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Mitoza i migracja

Wiele wskazuje na to, że odpowiadające za gojenie się rany i uczestniczące w przemianie materii komórki warstwy podstawnej charakteryzują się nieograniczonym potencjałem mitozy. W normalnych warunkach jest on hamowany przez właściwe dla tkanek inhibitory, tak zwane chalony, które jednak uaktywniają się w pełni w wypadku uszkodzenia. Jeżeli więc po uszkodzeniu naskórka, w wyniku utraty licznych komórek wytwarzających chalony, pozakomórkowy poziom chalonów w okolicy rany wyraźnie spada, powoduje to odpowiednio dużą aktywność mitotyczną komórek warstwy podstawnej, inicjując konieczne do wypełnienia ubytku rozmnażanie komórek.

Także migracja komórek ma swoją specyfikę. O ile przy fizjologicznym dojrzewaniu naskórka komórki wędrują z warstwy podstawnej w kierunku powierzchni skóry, o tyle zastępowanie komórek w procesie naprawczym odbywa się przez liniową migrację komórek w kierunku przeciwległego brzegu rany. Pokrywanie nabłonkiem od brzegu rany rozpoczyna się już z chwilą przerwania ciągłości naskórka. Wyrwane komórki nabłonka pełzną ku sobie aktywnymi, ameboidalnymi ruchami, przypominającymi ruchy jednokomórkowców, starając się zamknąć powstały rozstęp. W taki sposób udaje się to tylko przy szczelinowych ranach powierzchniowych. Przy wszystkich innych ranach skóry migracja nabłonków od brzegu rany jest uzależniona od wypełnienia ubytku tkanki przez tkankę ziarninową, ponieważ nabłonki, potrzebujące do pełzania gładkiej, wilgotnej powierzchni, nie wykazują skłonności do przemieszczania się w zagłębienia lub do krateru rany.

Migracja znajdujących się na brzegach rany komórek naskórka nie odbywa się równomiernie i nieprzerwanie, lecz prawdopodobnie skokowo, w zależności od specyfiki ziarninowania rany. Po pierwszym wyrastaniu nabłonka brzegowego do przodu następuje faza pogrubiania początkowo jednowarstwowej powłoki nabłonka przez nasuwanie się komórek na siebie. Wkrótce powłoka nabłonkowa staje się wielowarstwowa, odporniejsza i gęstsza

 

Pzebieg migracji

Schemat pokrywania nabłonkiem w wyniku podziału i migracji komórek. Komórki nabłonka pełzną ku sobie po śliskiej powierzchni tkanki ziarninowej. Po zamknięciu ubytku komórki nabłonka nasuwają się na siebie, dzięki czemu powłoka nabłonka staje się odporniejsza.