Mapa portalu
Nasz profil na FB
Refundacja opatrunków specjalistycznych
Zakup opatrunków specjalistycznych bywa obarczony przeszkodami jak dostępność w aptekach, sklepach medycznych oraz cena. Ministerstwo Zdrowia wraz z dostawcami produktów medycznych, do których zaliczają się również opatrunki, opracowało ustawę na mocy której pacjent u którego stwierdzono przewlekłe owrzodzenie bądź pęcherzowe oddzielenie naskórka epidermolysis bullosa może nabyć potrzebne produkty korzystając z refundacji. Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w przypadku przewlekłych owrzodzeń jest jednym z efektywnych sposobów leczenia, a często powoduje znaczne przyspieszenie procesu gojenia się rany przez co warto rozważyć ich zastosowanie. Aby odciążyć finansowo pacjenta lekarz może wypisac receptę na opatrunek specjalistyczny który występuje na aktualnej liście produktów refundowanych. Istnieje kilka zasad formalnych:

 

Które produkty podlegają refundacji?

 

 • Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym.
 • Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych (dla których wydano decyzję administracyjną o objęciu refundacją) pod warunkiem że przepisana dawka leku jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej, stosowanej doustnie.
 • Leki niedopuszczone do obrotu w Polsce, sprowadzane z zagranicy w ramach importu docelowego.
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezgłoszone i niewprowadzone do obrotu na terenie Polski, np. preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

 

Kiedy produkt może zostać objęty refundacją?

 

 • Jeśli jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie.
 • Jeśli jest dostępny na rynku.
 • Jeśli posiada kod identyfikacyjny EAN (Europejski Kod Towarowy) lub inny unikalny kod (odpowiadający kodowi EAN), który umożliwia odróżnienie przedmiotu refundacji od innych produktów.

 

Kto ma prawo do refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?

 

 • Osoby ubezpieczone.
 • Osoby inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie, które mieszkają w Polsce i spełniają kryterium dochodowe.
 • Osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby mieszkające w Polsce, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu.

Osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, korzystają ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach i umowach międzynarodowych.

 

Gdzie skierować pacjenta po opatrunki specjalistyczne?

 

 • Pacjent może zaopatrzyć się w refundowane produkty w aptece, która podpisała umowę na realizację recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Kliknij:

 

Wzór poprawnie wypisanej recepty:

 

Wzór recepty.pdf [1.2Mb]

 

Najświeższe informacje z Ministerstwa Zdrowia:

 

Najnowsze Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 

Obwieszczenie MZ_opatrunki Paul Hartmann refundowane od 01.05.2015.xls [47.5Kb]

 

Obwieszczenie MZ_opatrunki refundowane od 01.05.2015.xls [136.5Kb]