Mapa portalu
Nasz profil na FB
Fazy gojenia

Regeneracja nabłonka oraz naprawa tkanki łącznej skóry to efekt wspólnego działania krwinek, komórek immunologicznych i różnych tkanek. Jest to proces stopniowego zdrowienia, dobrze zorganizowany pod względem biologicznym i czasowym, w tak zwanych fazach gojenia się rany.

Niezależnie od rodzaju rany i zakresu utraty tkanek każde gojenie się rany przebiega w fazach łączących i wzajemnie zazębiających się w czasie. Podział na fazy obejmuje tylko zasadnicze zmiany morfologiczne w przebiegu procesów naprawy i nie odzwierciedla ich kompleksowości. Zwykle dokonuje się podziału na trzy lub cztery fazy gojenia się rany, przy czym w poniższym opisie zastosowano podział trójfazowy:

  • faza zapalna, czyli wysiękowa, w której następuje zatrzymanie krwawienia i oczyszczenie rany,
  • faza rozrostu, obejmująca tworzenie się tkanki ziarninowej,
  • faza różnicowania, zawierająca dojrzewanie, bliznowacenie i pokrywanie nabłonkiem.

 

Te trzy fazy gojenia się rany określa się także jako fazy oczyszczania, ziarninowania i naskórkowania.

 

Fazy gojenia Przebieg faz gojenia się rany. Wyraźnie widoczne etapy: początek, środek z największa intensywnością występowania specyficznych zjawisk oraz koniec faz.

 

Dla właściwego przebiegu kaskady faz gojenia się rany nieodzowne jest prawidłowe chronologicznie występowanie uczestniczących komórek. Zakłócenie choćby jednego etapu może mieć wpływ na całość procesu gojenia się rany.

 

Schemat gojenia

Schemat przebiegu fizjologicznego gojenia się rany. W idealnej sytuacji brakująca tkanka zastępowana jest w ranie funkcjonalną tkanką bliznowatą w wyniku wzajemnie powiązanych procesów, takich jak krzepnięcie krwi, zapalenie i rozkład tkanek martwiczych, tworzenie nowych naczyń, budowa tkanki ziarninowej, pokrywanie nabłonkiem oraz dojrzewanie.